Pokyny k platbám

OZNÁMENÍ O VÝŠI ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO O PRÁZDNINÁCH 2023

OZNÁMENÍ O VÝŠI ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2023

UZAVŘENÍ MŠ   7.7. – 11.8.2023

ČERVENEC 2023     1.7. – 7.7.2023  

děti 3 – 6 let              školné 72,-Kč    stravné 100,-Kč       

děti 7 let                    školné 0,-Kč        stravné  108,-Kč   

 

SRPEN 2023             14.8. – 31.8.        

děti 3 – 6 let              školné 465,-Kč     stravné 700,-Kč       

děti 7 let                    školné 0,-Kč         stravné  756,-Kč   

 

OZNÁMENÍ O VÝŠI ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Na základě vyhlášky č. 107/2008 Sb. platí pro školní rok 2023/2024 následující sazby školného a stravného:

ŠKOLNÉ: 871,- Kč/měsíc

STRAVNÉ (celodenní):    

  • děti 3 – 6 let: 1000,- Kč/měsíc
  • děti 7 let (dosáhnou-li věku během školního roku): 1080,- Kč/měsíc    

Platby zasílejte na č. účtu 54 74 272 / 0800, variabilní symbol je dítěti přidělen, na počátku docházky do MŠ.

Pokud jste ho zapomněli, tak se informujte u paní hospodářky.

Směrnice pro provoz školní jídelny / s platností od 1.9. 2022 /   —ZDE—

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace