Distanční vzdělávání

CO JE TO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ?

Distanční vzdělávání přesně definuje § 184a školského zákona. Jednoduše řečeno jde o vzdělávání na dálku, které může mít mnoho podob. (Jak by mělo v MŠ vypadat zákon neuvádí.)

KDY VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ?

Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí VĚTŠINA DĚTÍ TŘÍDY.

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud děti do MŠ nechodí kvůli neštovicím, střevní viróze nebo pokud je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce.

KOHO VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ?

Pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

JE DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI POVINNÉ?

Ano.

Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, rodič ho z distančního vzdělávání omluví.

JAKÝM ZPŮSOBEM VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ?

Jak má distanční vzdělávání reálně v praxi probíhat, zákon neuvádí. Říká pouze, že „způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte“.

MŠ bude posílat materiály e-mailem, některé paní učitelky si s dětmi on-line zazpívají písničku či procvičí první hlásky ve slově.

V PŘÍPADĚ UZAVŘENÍ MŠ MÁME V PLÁNU POSÍLAT MATERIÁLY VŠEM DĚTEM (I TŘÍLETÝM).

Ano. Nebude se však jednat o distanční vzdělávání, ale bude to bráno jako nadstandartní činnost a vstřícný krok naší školky.

CO KDYŽ SKONČÍ V KARANTÉNĚ POUZE PEDAGOGOVÉ?

Pokud skončí v karanténě pedagogický sbor a MŠ se uzavře (děti v karanténě nejsou a do MŠ by klidně mohly chodit), nejsou splněny podmínky zákona pro distanční vzdělávání. To se tím pádem nerealizuje. Resp. pedagogové mohou zasílat materiály, ale nemohou jejich plnění vymáhat.

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace