Berušky

Třída Berušek je také třídou speciální a vzdělává se v ní 12 dětí, které jsou už na prahu základní školy. Tuto třídu navštěvují děti převážně s narušenou komunikační schopností, ale i s poruchami chování a s vývojovými poruchami. V tomto školním roce budeme připravovat budoucí školáky na zdárný vstup do základní školy. Zaměříme se převážně na logopedickou prevenci a celkový rozvoj se zaměřením na emoční inteligenci.

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace