PROJEKT
Človíček mezi dětmi
CZ.02.02.XX/00/22_002/0007087
je financován Evropskou unií.
Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti,prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace