Zvláštní zápis do MŠ

Ředitelka školy stanovila termín 8.6.2023 pro konání  zvláštního zápisu.

V současné době je pro školní rok 2023/2024 kapacita mateřské školy již naplněna.

Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Kritéria zápisu:
1. Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu

2. Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené mateřské školy, kdy pro všechny
mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je stanoven jediný školský
obvod.

3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31. 8.
2018 nebo dítě s odkladem povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2017 a dříve.

 

 

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace