ESF - PUBLICITA PROJEKTŮ

ESF :

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015818   –   Svět kolem nás stojí za objevování 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015818
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora osobnostně sociálního rozvoje pedagogického sboru, rozvojových aktivit mateřské školy a spolupráce s rodiči.
EVROPSKÁ UNIE

plakát MŠ Matoušova – Šablony II.

 

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace