Co nás čeká v projektu Šablony II.?

 1. Povídánky
  • metodická podpora rodičů v rámci logopedické prevence
  • jak si s dětmi hrát a povídat, aby se rozvíjela řeč
  • jak s dětmi pracovat, aby netušily, že se učí
  • jak si vyrobit pomůcky ze všeho, co máme kolem sebe
  • jak využít každé chvilky k procvičování řeči
 2. Matouškova předškolička
  • pro děti, které jsou v posledním ročníku před nástupem do ZŠ a jejich rodiče
  • předškolní příprava na zápis
  • jak je na tom vaše dítě
  • jak s ním pracovat i doma
  • vše okolo školní zralosti a připravenosti
  • všechny dovednosti předškoláka, které budou potřeba ve škole
 3. Odborník ve výuce
  • 3 paní učitelky se zapojí do výuky s odborníkem
  • využili jsme znalostí a dovedností v rámci logopedické praxe Mgr. Heleny Vackové
  • paní učitelky se naučí pracovat se skupinou dětí i individuálně v oblasti logopedické prevence v mateřské škole
  • získají nové metody a formy práce, seznámí se s novými pomůckami
 4. Projektový den v mateřské škole
  • polytechnické vzdělávání, environmentální projekty, dramatické umění – to jsou náplně našich plánovaných projektových dnů
  • rozvíjíme v nich osobní a sociální kompetence dětí
  • rozvíjíme kritické myšlení a práci se skupinou v projektovém vzdělávání
  • vytváření vztahu k technice a technickému myšlení a jeho využití v životě, k přírodě a jejím změnám, k ochraně přírody a využitím jejích plodů a k rozvoji emoční inteligence, utváření lidských hodnot, pravidel slušného chování a navazování partnerských vztahů
  • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami a nástroji (třídění, porovnávání, odhad, přiřazování, uspořádání apod.)
  • práce podle návodu, podle scénáře, podle předem daných a dohodnutých pravidel
 5. Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
  • paní učitelky navštíví 2 zařízení dle výběru – jinou mateřskou školu, aby načerpaly nové zkušenosti, nové přístupy, nové metody práce či objeví nové pomůcky, aby jejich práce nabyla nové rozměry a posouvaly se v profesním životě dál
 6. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
  • p. učitelky se podle svých zájmů zapojí do seminářů a workshopů, kde si rozšíří a obohatí své již nabité vědomosti a dovednosti
  • každá p. učitelka se zúčastní vzdělávacích akcí, vč. akcí zaměřených na inkluzi a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace