Co nás čeká v projektu Šablony III.?

 1. Povídánky
  • metodická podpora rodičů v rámci logopedické prevence
  • jak si s dětmi hrát a povídat, aby se rozvíjela řeč
  • jak s dětmi pracovat, aby netušily, že se učí
  • jak si vyrobit pomůcky ze všeho, co máme kolem sebe
  • jak využít každé chvilky k procvičování řeči
 2. Matouškova předškolička
  • pro děti, které jsou v posledním ročníku před nástupem do ZŠ a jejich rodiče
  • předškolní příprava na zápis
  • jak je na tom vaše dítě
  • jak s ním pracovat i doma
  • vše okolo školní zralosti a připravenosti
  • všechny dovednosti předškoláka, které budou potřeba ve škole
 3. ICT do vzdělávání v mateřské škole
  • rozvoj kompetencí pedagogů mateřské školy
  • využívání nových výukových metod s využitím ICT
  • individualizace vzdělávání
  • rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí
 4. Projektový den v mateřské škole – výroba krmítek pro ptáčky
  • polytechnické vzdělávání
  • rozvoj osobních a sociálních kompetencí dětí
  • rozvoj kritického myšlení a práce se skupinou v projektovém vzdělávání
  • vytváření vztahu k technice a technickému myšlení a jeho využití v životě
  • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami a nástroji (třídění, porovnávání, odhad, přiřazování, uspořádání apod.)
 5. Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
  • paní učitelky navštíví 3 zařízení dle výběru – mateřské školy a základní školu nebo poradenské zařízení, kde se zúčastní běžného dne, aby načerpaly nové zkušenosti, nové metody, nové přístupy, nové metody práce či objeví nové pomůcky, aby jejich práce nabyla nové rozměry a posouvaly se v profesním životě dál

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace