Co nás čeká v projektu Šablony I.?

 

 1. Matouškova předškolička
  • pro děti, které jsou v posledním ročníku před nástupem do ZŠ a jejich rodiče
  • předškolní příprava na zápis
  • jak je na tom vaše dítě
  • jak s ním pracovat i doma
  • vše okolo školní zralosti a připravenosti
  • všechny dovednosti předškoláka, které budou potřeba ve škole
 2. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • paní učitelky se seznámí se specifikou výchovy a vzdělávání dětí dvouletých
 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ                                          
  • p. učitelky se zapojí do seminářů a workshopů, kde se zaměří na rozvoj osobnosti pedagoga, zvládání stresu, předcházení syndromu vyhoření apod., rozšíří si a obohatí své již nabité vědomosti a dovednosti
 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze
  • p. učitelky se zapojí do seminářů a workshopů, kde se zaměří na rozvoj gramotností – čtenářské a matematické, které jim pomohou v přípravě dětí předškolního věku na školní prostředí a hladký vstup do základní školy
 3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
 • učitelky navštíví během projektu jiná předškolní zařízení, kde se seznámí s jinými typy vzdělávání, s alternativními metodami, s jinými metodami a formami práce
 1. Individualizace vzdělávání v MŠ
 • učitelky budou mít možnost se inspirovat a seznámit se s metodami práce, které podporují individualizaci v předškolním věku
 • objeví nové metody, které mohou zařadit do své každodenní práce a vytvářet pro děti zcela jiné podmínky výchovy a vzdělávání

 

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace