Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

 

Harmonogram:

 • I. fáze – vydávání žádostí: 19. dubna – 9. května 2022
 • II. fáze – sběr žádostí – zápis:

Sběr žádostí v MŠ bude probíhat 10.5.2022 od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 16.00 hod

Žádost je možné doručit ve stanoveném termínu do mateřské školy následujícími způsoby :

 

10.5.2022

 • osobním podáním ve škole
 • datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv pracovní datovou schránkou)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail)
 • poštou – doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)

 

Informace k přílohám žádosti:

 • řádné podpisy na žádosti
 • potvrzení dětského lékaře
 • rodný list dítěte – při zaslání žádosti  přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce – doložit k nahlédnutí
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte – při osobním podání ředitelce – doložit k nahlédnutí
 • občanský průkaz zákonného zástupce – při osobním podání ředitelce – doložit k nahlédnutí
 • doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu – např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu
 • případně doklad o bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – nejde o povinnou přílohu

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

 

 • Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost se všemi přílohami.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se týká dětí narozených do 31. 8. 2017.

Více informací naleznete ZDE 

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace