Pokyny k platbám

OZNÁMENÍ O VÝŠI ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Na základě vyhlášky č. 107/2008 Sb. platí pro školní rok 2021/2022 následující sazby školného a stravného:

ŠKOLNÉ: 498,- Kč/měsíc

STRAVNÉ (celodenní):    

  • děti 3 – 6 let: 860,- Kč/měsíc
  • děti 7 let (dosáhnou-li věku během školního roku): 940,- Kč/měsíc    

Platby zasílejte na č. účtu 54 74 272 / 0800, variabilní symbol je dítěti přidělen, na počátku docházky do MŠ.

Pokud jste ho zapomněli, tak se informujte u paní hospodářky.

  Platby školného v době uzavření MŠ:

Červenec 2022  :

 školné 104,-Kč

 stravné

  • děti 3 – 6 let: 172,-Kč
  • děti 7 let (dosáhnou-li věku během školního roku): 192,-Kč

Srpen 2022  :

  školné  273,-Kč  

 stravné

  • děti 3 – 6 let: 559,-Kč
  • děti 7 let (dosáhnou-li věku během školního roku): 624,-Kč

V době uzavření MŠ se výše školného na daný měsíc krátí dle počtu dní , kdy je mateřská škola uzavřena .

 

 

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace