Pokyny k platbám

OZNÁMENÍ O VÝŠI ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Na základě vyhlášky č. 107/2008 Sb. platí pro školní rok 2021/2022 následující sazby školného a stravného:

ŠKOLNÉ: 764,- Kč/měsíc

STRAVNÉ (celodenní):    

  • děti 3 – 6 let: 1000,- Kč/měsíc
  • děti 7 let (dosáhnou-li věku během školního roku): 1080,- Kč/měsíc    

Platby zasílejte na č. účtu 54 74 272 / 0800, variabilní symbol je dítěti přidělen, na počátku docházky do MŠ.

Pokud jste ho zapomněli, tak se informujte u paní hospodářky.

Směrnice pro provoz školní jídelny / s platností od 1.9. 2022 /   —ZDE—

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace