Organizace školního roku

Státní svátky 28. 9., 28. 10., 17. 11., 24. 12., 5. a 6. 7.
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 31. 12. 2021                        (6 pracovních dní)
Velký pátek 15. 4. 2022
Velikonoční pondělí 18. 4. 2022
Prázdniny – dovolená 11. 7. – 12. 8. 2022                                   (25 pracovních dní)

V tyto dny bude mateřská škola uzavřena.

 

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

BUDE UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ od 11. ČERVENCE do 14. SRPNA 2022 – 5 TÝDNŮ

V nutných případech je možné projednat s ředitelkou školy umístění dítěte do náhradního zařízení takto:

11. – 15. 7. 2022 18. – 22. 7. 2022 25. – 29. 7. 2022 1. 8. – 5. 8. 2022 8. – 12. 8. 2022

MŠ Nad přehradou

http://www.msnadprehradou.cz/

MŠ SLUNÍČKO

www.ms-slunicko.cz

a možnost využít

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY pro děti 5-8 let a MINIMATEŘINKU, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

Možnost využít

zážitkové tábory pro děti 5-8 let a Minimateřinku, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

MŠ MOTÝLEK www.msmotylek.eu

a možnost využít

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY pro děti 5- 8 let a MINIMATEŘINKU, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

MŠ Rosnička

https://www.ms-rosnicka.cz/

 

   

MŠ Srdíčko

https://www.srdickoliberec.cz/

 

       

Rolnička

http://www.ms-rolnicka.cz/

 

       

ZŠ a MŠ Barvířská

https://skolka.zs-barvirska.cz/

 

       

 

Přijímání přihlášek do náhradního zařízení je od 1. 1.  2022 do 31. 3. 2022, splatnost zálohové úhrady je do 31. 3. 2022.  Do náhradní MŠ se přihlašujte u ředitelky své kmenové mateřské školy do 25. 3. 2022. Obdržíte žádost o přijetí, kterou sami odevzdáte ve vybrané  MŠ.  Následně obdržíte pokyny k platbě a po zaplacení zálohové úhrady obdržíte Rozhodnutí o přijetí dítěte. Kritéria přijetí jsou shodná s kritérii pro běžný zápis – věk dítěte, bydliště, sourozenec v dané MŠ.

Zálohová úhrada   pro náhradní MŠ bude stanovena podle podmínek jednotlivých škol – stravné cca 45Kč/den podle skutečné docházky a nevratné školné cca 400 Kč / týden.  Školné se vrací pouze v případě, že dítě nenastoupí z důvodu onemocnění, potvrzeného lékařem.  Rodič může žádost zrušit emailem, písemně nebo datovou schránkou zrušit do 31. 5. 2022 a zálohová úhrada bude vrácena na účet do 30. 6. 2022.

Do MINIMATEŘINKY DDM Větrník a příměstských táborů se přihlašujte PŘÍMO na www.ddmliberec.cz

Zálohová úhrada DDM Větrník cca 1.800, – Kč / týden

Bližší informace u ředitelky školy Mgr. Michaely Janků

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace