Mateřská škola Matoušova, Liberec

Motýlci

Ve třídě je ve školním roce 2017/2018 zapsáno 24 dětí. Třída se nachází v přízemí mateřské školy a má k dispozici hernu, třídu a jídelnu. Další přilehlou  hernu mohou děti využívat i během dne, pokud jsou k dispozici obě učitelky, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.

V ranních hodinách se děti ze všech tříd setkávají právě zde a teprve v 7.00-7.30 hodin se rozcházejí do svých kmenových tříd.

V této třídě se o Vaše děti budou v tomto školním roce starat paní učitelky Tereza Kyrianová, která bude jako třídní učitelka budoucích 12 školáčků provázet předškoláckou přípravou a rozvojem grafomotorických dovedností, bude s nimi tancovat a zpívat. Paní učitelka Valerie Bužiková jí bude asistovat. Obě dvě paní učitelky jsou výtvarně založené a vytvářejí krásnou výzdobu naší mateřské školy.