Mateřská škola Matoušova, Liberec

Přijímací řízení 2018

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018-2019

I. fáze - vydávání žádostí (3. dubna 2018 - 2. května 2018)

II. fáze - sběr žádostí - zápis (3. května 2018) od 8.00 - 11.00 12.00 - 16.00

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 se týká dětí narozených do 31. 8. 2013.

Veškeré informace najdete na portále https://zapisyms.liberec.cz/

Zde najdete i přihlášku, kterou si elektronickyvyplníte.  

Počet volných míst:

běžná třída - 11

speciální třídy - 8

Pro přijetí dítěte do speciální třídy je nutné mít k zápisu doporučení školského poradenského zařízení.